Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De glorierijke roeping van vrouwen als moeders

Zac Poonen

Adam noemde zijn vrouw 'Eva', omdat zij een moeder was. In het zuivere licht van Gods aanwezigheid, in Eden, wist hij duidelijk wat de bediening van zijn vrouw was. Eva wist het ook. Zonde en menselijke tradities (beïnvloed door Satan) hebben nu echter het begrip van vrouwen vertroebeld, zodat ze het zijn van een moeder niet meer als haar glorie ziet. Kinderen worden nu satanisch 'een ongelukje' genoemd, terwijl God hen 'een beloning' (Psalm 127:3) noemt. Ze worden ook als een 'overlast' beschouwd, terwijl God heb beschouwt als een 'zegen' (Psalm 127:3; Psalm 128:4) zijn. Dit is nog maar één indicatie van hoe ver zelfs de zogenaamde christenen van God zijn afgedreven en Satanisch geworden zijn in hun denken!

Eunice, de moeder van Timotheüs, was echter heel anders. Ze had haar roeping duidelijk gezien. Hoewel haar man een ongelovige was (Handelingen 16:01), heeft zij haar geloof niet getemperd. Ze was een vrouw met een 'oprecht geloof' (2 Timotheüs 1:05) en die het Woord van God kende. Ze leerde Gods Woord aan Timotheüs (2 Timotheüs 3:14-15), en meer dan dat - ze heeft hem ook haar oprechte geloof bijgebracht. Het huis van Timotheüs was een thuis waarin zijn moeder er voor zorgde dat hij de zuivere lucht van 'geloof' kon inademen in het midden van een wereld vol met de giftige geuren van ongeloof. Hij zag zijn moeder waarschijnlijk vaak in gebed, God prijzend, God vertrouwend in moeilijke situaties zonder te zeuren of te klagen - en dit zijn maar enkele van de kenmerken van een 'oprecht geloof'. Het is niet verwonderlijk dat Timotheüs opgroeide tot een apostel en een naaste medewerker van de apostel Paulus. De arbeid van zijn moeder heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen.

Dat zou een uitdaging moeten zijn voor alle moeders in de 20ste eeuw. Eunice, de moeder van Timotheüs, deed meer voor de Heer en de kerk door thuis voor 16 tot 20 jaar een eerste klas moeder te zijn. Dat had ze nooit kunnen doen als ze 100 jaar de wereld was rond gegaan als een prediker! In recentere tijden, hebben we gehoord over Susanna Wesley, die de moeder van 15 kinderen was. Armoede achtervolgde haar huis en een aantal van haar kinderen stierven in hun kindertijd. Maar ze voedde de andere kinderen op in de vreze van God, door ieder van hen persoonlijk te instrueren. Een van haar zoons, John Wesley, groeide uit tot een machtig instrument in Gods handen. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn tijdens de laatste twee eeuwen gezegend door zijn werk en zijn geschriften. Susanna Wesley kon nooit zelfs maar een kleine fractie doen van wat haar zoon deed als ze haar huis en haar gezin had verwaarloosd om te gaan werken om meer geld te verdienen of zelf de wereld rond was gaan reizen als een Bijbel leraar of evangelist.

Tijdens het praten over de bedieningen van mannen en vrouwen, vertelt Paulus aan Timotheüs dat hoewel vrouwen de bediening van onderwijs of oudsten schap niet kunnen hebben, kunnen ze wel de bediening hebben van het moederschap (1 Timotheüs 2:12, 15). In de context van de brief, is het duidelijk dat Paulus het moederschap beschouwt als een bediening in de kerk. Dit is een bediening waarvoor God vrouwen roept - een Godvrezende moeder voor haar kinderen. Timotheüs had de heerlijkheid hiervan in zijn eigen ouderlijk huis gezien. Hij was nu in staat dat aan anderen in Efeze te leren.

Mannen blinken uit in alle beroepen in het leven ten opzichte van vrouwen. Op één gebied echter onderscheiden vrouwen zich als uniek - als 'moeders'. Dit geeft op zich al aan, waar God de vrouw voor schiep om te zijn. Moeders die hun kinderen hebben verwaarloosd, hetzij om te gaan werken om meer geld te verdienen (om in meer luxe te leven) of zelfs om predikers te zijn, hebben altijd, later in het leven, een droevige ervaring, bij het zien van hun

kinderen die op de een of andere manier lijden, als gevolg van hun verwaarlozing in hun vroege jaren. Ze kunnen daar nu alleen maar spijt van hebben. Dit moet een waarschuwing zijn voor de jongere generatie van moeders. Als een moeder gaat werken, omwille van de financiële overleving van haar familie, dan zal God zo'n gezin zeker extra genade geven. Maar daar waar het motief luxe en een hogere levensstandaard is, kan ze alleen maar verwachten verderf te oogsten, want God kan niet voor de gek gehouden worden (Galaten 6:7,8).

Moge de ogen van alle moeders worden geopend om de glorie van hun roeping te zien!

Terug naar overzicht