Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Kenmerken van een waardevolle vrouw

Zac Poonen

Toen God Eva schiep, was dat opdat zij een geschikte helper zou kunnen zijn voor de mens (Genesis 2:18). De glorie van deze bediening kan worden gezien, wanneer we ontdekken dat de titel van 'Helper' door Jezus ook wordt gebruikt om te verwijzen naar de Heilige Geest (Johannes 14:16)! Zoals de Heilige Geest onzichtbaar en geruisloos, maar o zo krachtig de gelovige helpt, zo is ook de vrouw gemaakt om de man te helpen. De bediening van de Heilige Geest is 'achter de schermen'. Dus zo is de vrouw geacht te zijn.

Het leven van Jezus is ook een voorbeeld voor de vrouw; want Gods Woord zegt dat de man het hoofd is van de vrouw op precies dezelfde manier als God (de Vader) het hoofd van Christus is (1 Korinthiërs 11:3). Jezus handelde altijd in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Een Godvrezende vrouw zal ook zo handelen ten aanzien van haar man. Eva's fout in de Hof van Eden was niet eerst haar man te raadplegen voordat ze een besluit nam. Zo bedroog satan haar (1 Timotheüs 2:14). Waar Eva faalde, roept God christelijke echtgenotes vandaag op de heerlijkheid van gehoorzaamheid aan hun man te manifesteren, precies zoals Jezus aan de Vader gehoorzaam is en gelijk de Gemeente aan Christus (Efeze 5:24).

Zonde kwam in de wereld door de opstand van Lucifer. Redding kwam door onderwerping van Christus. De geest van nederige onderwerping aan Gods gezag is de grootste kracht die er in het universum is - want het is de Geest van Christus. Die Geest overwon al de geesten van rebellie aan het kruis. Wanneer een vrouw zich onderwerpt aan haar man, is ze eigenlijk bezig om zich te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord die haar opdraagt om dit te doen; en dan wordt ze beïnvloed door de grootste kracht in het universum. Zelfs onbekeerde echtgenoten kunnen worden gewonnen door die kracht (1 Petrus 3:1, 2). Als ze in die onderdanige geest leeft tijdens haar aardse leven, dan zal ze een overwinnaar te zijn, en in aanmerking komen om voor eeuwig met Jezus te regeren (Openbaringen 3:21).

Hoe vrouwen worden verleid
Hier is de plaats waar Satan de vrouw weer bedriegt. Aangezien hij de engelen op een dwaalspoor brengt, zo leidt hij de vrouw op een dwaalspoor - door de geest van rebellie. Een opstandige vrouw zet haar huis om in een dorre woestenij, slechter dan een woestijn (dat is de betekenis van Spreuken 21:19). Aan de andere kant, een deugdzame, onderdanige vrouw kroont haar man als een koning en zet dus haar huis om in een paleis (Spreuken 12:4). Uw huis kan, geestelijk gesproken, een paleis of een woestijn zijn. Het hangt allemaal af van het soort vrouw dat je bent. Geen wonder dat God een zachtmoedig en een rustige geest het hoogst waardeert (1 Petrus 3:4).

Spreuken 31:10-31 beschrijft een aantal van de kenmerken van deze deugdelijke vrouw. Haar hart, handen en tong worden beschreven als uitstekend. Niets wordt hier vermeld over haar lichamelijke schoonheid of haar vrouwelijke charmes, want deze worden beschreven als waardeloos en misleidend te zijn (Spreuken 31:30). Het zou een goede zaak zijn als alle vrouwen en jonge meisjes, en vooral jonge mannen die het huwelijk overwegen, zich dit feit realiseren: het draait niet om uiterlijk.

Kenmerken van een vrouw
De deugdzame vrouw zoals hier beschreven, heeft een hart dat God vreest (Spreuken 31:30). Dit is het fundament voor haar hele leven. Ze werkt met haar handen voor, het stikken van kleding, het koken van maaltijden, het planten van bomen en het helpen van de armen (Spreuken 31:13-22). Ze gebruikt haar tong te allen tijde met vriendelijkheid en wijsheid (Spreuken 31:26). Ze is godvrezende, hardwerkend en vriendelijk - zelfs als ze niet mooi is. De heerlijkheid van God wordt gemanifesteerd door haar zuivere hart, ruwe handen en zachte tong. (Wereldse vrouwen, daarentegen, hebben een onzuiver hart, zachte handen en een ruwe tong!). Het zijn deze gebieden waarin God vrouwen vandaag zoekt om Zijn eer te manifesteren.

Als een vrouw, is deze deugdzame vrouw een echte helper voor haar man. Zij doet hem consequent goed tot aan het einde van haar leven - niet met horten en stoten (Spreuken 31:12). Met andere woorden; ze verliest nooit haar eerste liefde voor hem. Ze past zich ook aan zijn beroep en roeping in het leven aan, zijn inkomen aanvullend met haar eigen rustige arbeid thuis, zuinig en voorzichtig zijnde in de uitgaven, zodat er geen geld wordt verspild. Ze verlicht haar man van verantwoordelijkheden thuis, zodat hij een bediening in het land voor de Heer kan hebben (Spreuken 31:23-27). Geen wonder dat haar man haar prijst door te zeggen dat van alle vrouwen in de wereld (waaronder vrouwelijke premiers en vrouwelijke predikers), ze de beste is van allemaal (Spreuken 31:29). Zo'n vrouw verdient het zeker om in het openbaar te worden geprezen (Spreuken 31:31), want zij heeft de heerlijkheid van haar roeping als een vrouw begrepen.

Terug naar overzicht