Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Moedergroepen

'Voor alle beroepen is een opleiding te vinden, behalve voor het moederschap'. Dit zal voor veel (jonge) moeders herkenbaar zijn. Als je een baby hebt gekregen, volgen er allerlei bezoekjes bij het consultatiebureau. Tot 4-jarige leeftijd krijg je van hen begeleiding en advies en daarna mag je het helemaal zelf doen. Terwijl we de bemoeienis van het consultatiebureau soms overdreven vinden, en doordat de adviezen niet altijd passen bij een Bijbelse visie op opvoeding, kunnen moeders zich soms heel onzeker voelen over de opvoeding. We leven in een individualistische maatschappij waarin we niet snel onze vragen bij een ander neer kunnen leggen. Wanneer we verlangen onze kinderen tot Gods eer op te voeden kunnen we ons soms eenzaam voelen. Wij moeders hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen, te wijzen op Gods Woord en vooral om voor elkaar en onze kinderen te bidden. Daarom zijn moedergroepen heel waardevol!

Een moeder schrijft:

“Eens in de maand komen we op een ochtend met een groepje moeders bij elkaar. Onder het genot van een bakje koffie en thee ontmoeten we elkaar bij een van de moeders thuis. We wisselen ervaringen met elkaar uit, bespreken vragen en lastige situaties en vooral: we bidden met elkaar voor onze kinderen, mannen en voor elkaar.

Hoe ziet een moedermorgen eruit? Om half 10 druppelen de eerste moeders binnen en onder het genot van een bakje koffie delen we alledaagse dingen rondom de zorg van onze kinderen. Nadat iedereen binnen is en we wat bijgepraat hebben, gaan de kinderen naar een speelkamer, waar we om beurten oppassen. Van tevoren heeft iedereen een hoofdstuk gelezen uit het boek dat we op dat moment behandelen. Boeken die we lezen zijn bijv. 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' door Fern Nichols en 'De weg naar het kinderhart' door Tedd Tripp. Een van de moeders heeft de leiding, meestal geeft ze een korte samenvatting en vaak ontstaat het gesprek vanzelf of aan de hand van gespreksvragen. We bespreken allerlei thema's, van drukte in een gezin met een baby, tot het steeds meer loslaten van tieners, het omgaan met driftbuien, geloofsopvoeding.. we stellen onszelf vaak de vraag: hoe bereiken we het hart van de kinderen en voorkomen we dat we onszelf alleen richten op het gedrag? Wat kunnen we leren van Gods voorbeeld in het opvoeden van mensen voor ons moederzijn? In alle levensfasen van onze kinderen is dat de grote uitdaging. De sfeer is open om moeilijke dingen met elkaar te delen. Vaak roepen juist deze verhalen veel herkenning op bij elkaar en dit geeft ons de mogelijkheid om heel specifiek voor elkaar te bidden. We proberen de ochtend voor de helft te vullen met het bespreken van het boek en praten met elkaar en de tweede helft bidden we met elkaar. Soms in kleinere groepjes, soms met de hele groep. God belooft ons verhoring en zegen op het gebed en daarom is het mooi om dit met elkaar te mogen doen. Nadat we gebeden hebben, is het voor veel moeders alweer hoog tijd om te gaan omdat ze bij het schoolhek verwacht worden. Onze ervaring van de moedermorgens is dat je er heel erg door bemoedigd wordt. Het is heerlijk om met elkaar te praten over dingen waar je je zorgen over maakt, dingen waar je vragen over hebt, van elkaar te leren, herkenning te krijgen bij anderen, bemoedigd te worden en met elkaar te bidden.”

Wil je in jouw omgeving ook een moedergroep opzetten, peil dan bij moeders in je omgeving in hoeverre er behoefte is en of zij mee willen denken. Een aantal tips of punten om over na te denken:

- Denk na over wat een goed tijdstip is (de ochtend of de avond) - Bedenk hoe vaak je samen wilt komen. Elke maand, om de week, …?

- Bij wie kan je terecht? Het is het handigst als je bij verschillende moeders thuis om beurten kan samenkomen. - Als je overdag met elkaar samenkomt en er veel kleine kinderen zijn, kan je erover nadenken of je de kinderen in een andere ruimte (in een kinderkamer, op de bovenverdieping o.i.d.) laat spelen, waarbij je om beurten oppast. - Bedenk welk boek je met elkaar wilt bespreken. - Spreek af wie de inleiding van het hoofdstuk doet, dit kan dezelfde persoon zijn, maar natuurlijk kan er ook gerouleerd worden. - Denk van te voren na over de indeling van zo'n moedermoment. Spreek af hoe lang je met elkaar wilt praten en hoe lang je wilt bidden. Het risico is dat je te lang blijft doorpraten (omdat er altijd wel genoeg te bespreken valt) en daardoor de tijd om te bidden korter wordt, terwijl dat juist het belangrijkste doel is waarom je bij elkaar bent. - Maak met elkaar de afspraak dat alles wat tijdens deze momenten gedeeld wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Iedereen moet zich veilig voelen om persoonlijke dingen te kunnen delen, zonder het gevaar dat dingen 'uitlekken'.

Terug naar overzicht