Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Bijbels bidden voor je kinderen

Marieke den Butter

Vaak is het moeilijk om (nieuwe) woorden te vinden voor het gebed voor je kind(eren). Wanneer we bidden met de Bijbel open, is er echter nooit een tekort aan woorden. Het boek ‘Bijbels bidden voor je kinderen’ van Marieke den Butter geeft je heel veel voorbeeldgebeden, gebaseerd op meer dan 200 Bijbelgedeelten. Marieke moedigt je aan om de namen van je kinderen te noemen als je de gebeden gebruikt, en ze eventueel ook met je kinderen te bidden zodat ook zij leren Gods woorden te bidden en eraan herinnerd worden dat ze een Verlosser, Beschermer en een hemelse Vader nodig hebben. Naast gebeden bevat het boek veel prachtige citaten die bemoedigen en aanzetten tot nadenken.
Je kunt het boek bestellen via: info@hartvoorhetgezin.nl

Terug naar overzicht
Bijbels-bidden-voor-je-kinderen