Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Man & Vrouw

Larry Crabb

In een huwelijk kunnen man en vrouw ervaren hoe boeiend en uniek hun samenleven kan zijn. Tegelijkertijd ervaren ze hoe moeilijk het vaak kan zijn de onderlinge verschillen te hanteren. De schrijver is enorm ervaren op het gebied van huwelijkspastoraat en geeft ook in dit boek tal van leerzame en verrassende adviezen. Uitgaand van de eenheid tussen man en vrouw en tegelijkertijd de grote verschillen tussen man en vrouw beschrijvend, wijst de schrijver er op dat slechts bij acceptatie en vergeving een goed fundament voor een gezond huwelijk ontstaat. Een huwelijk waar elke partner ook goed tot zijn recht komt. Het boek is rijk voorzien van praktische voorbeelden en aan het eind geven gespreksvragen aan groepen en kringen de gelegenheid nog wat nader op de stof in te gaan. Zeer eenvoudig leesbaar.

Terug naar overzicht