Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De godvrezende vrouw

Martha Peace

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken! Het plan van God is dat jij steeds meer gaat lijken op de Hee­re Jezus. God gebruikt het huwelijk om jou als god­vrezende vrouw gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. Martha Peace beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een godvrezende echtgeno­te worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenote en moeder.

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de godvrezende vrouw:

Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenote.

Deel 2 – Haar verantwoordelijkheden (godvruchtige sfeer, liefde, respect, intimiteit).

Deel 3 – Haar fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflictbeheersing).

Deel 4 – Haar zorgen: zonden die haar huwelijk kunnen verruïneren.

Het is moeilijk voor vrouwen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigen­schappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel vrouwen en moeders met de handen in het haar zitten en schreeuwen om hulp. Herken jij je in deze worsteling? Dan kan dit boek heel veel voor jou betekenen…

Een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar zeker net zo waardevol voor getrouwde vrouwen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en vrouwen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven. Martha is 39 jaar getrouwd met haar schoolliefde, Sanford Peace en ze heb­ben twee kinderen. Zij is begonnen als verpleegkundige. Daarna gaf ze veel aandacht aan haar gezin en leidde ze verschillende vrouwengroepen. Ze bezit de gave om vrouwen en moeders te bemoedigen en waar nodig te vermanen. Martha is een getalenteerd lerares en is meer dan 20 jaar werkzaam als Bijbels counselor. Peace is lid van de National Association of Nouthetic Counselors (NANC). Deze groep van hulpverleners baseren hun zorgverlening helemaal op de Bijbel.

Terug naar overzicht