Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De waarheid maakt vrij

Nancy DeMoss Wolgemuth

De waarheid maakt vrij – misleidingen aan het licht gebracht

De duivel zorgt ervoor dat vrouwen gebonden zijn door leugens die hij hen influistert. Bijvoorbeeld leugens zoals: ‘Eigenlijk is God niet goed (genoeg)’, ‘Ik ben niets waard’, ‘Mijn werk thuis is minder belangrijk dan mijn baan of andere activiteiten buitenshuis’, ‘Ik heb een man nodig om gelukkig te zijn’ of ‘Ik ben geen goede moeder’. Nancy DeMoss Wolgemuth zegt in dit boek: ‘Wat de bron ook is, zodra wij iets horen wat niet strookt met het Woord van God, moeten er meteen alarmbellen gaan rinkelen. Het kan goed klinken, het kan goed voelen, het kan goed lijken, maar als het in tegenspraak is met het Woord van God ís het niet goed.’ Nancy laat in dit boek Gods licht schijnen over onwaarheden over God, jezelf, de zonde, prioriteiten, seksualiteit, het huwelijk, moederschap, emoties en omstandigheden. Met als doel dat vrouwen niet meer gebonden zijn, maar vanuit de vrijheid van Gods genade en vergeving kunnen leven. Lees dit herkenbare en hoopgevende boek biddend en laat je gedachten vernieuwd worden door de waarheid van Gods Woord.

Terug naar overzicht