Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Elke dag nieuw – roeping & verwachting voor moeders vandaag

Elise Pater

Elise Pater schreef het boek ‘Elke dag nieuw’ speciaal voor moeders. Elise neemt je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem. Zijn trouw is elke dag nieuw!

Het boek is opgedeeld in vier delen. In het eerste deel lees je over je roeping in je huwelijk. De manier waarop je moeder bent, heeft namelijk heel veel te maken met de manier waarop je in je huwelijk staat. Maar een huwelijk gaat niet vanzelf goed, zeker niet als je kinderen gekregen hebt. En hoe zit het met onderdanigheid, respect, communicatie en intimiteit?
Deel twee gaat over de roeping in je gezin. Wat leer je je kinderen over de Heere en over zichzelf? Ben jij een bezitter-moeder of een moeder als medearbeider in Gods koninkrijk?
Het derde deel vertelt over de roeping in je huis. Is er waarde te vinden in al dat opruimen en poetsen? Is elke dag in jouw gezin een feestdag en is je huis een herberg? Hoe kom je als moeder toe aan stille tijd?
Het vierde deel gaat over je eigen hart en leven als moeder. Over de perfecte moeder en de goed-genoeg-moeder, maar ook over de moeder die leeft in afhankelijkheid van de Heere. Het boek eindigt met de troost die er is voor elke gelovige: de komst van de Heere Jezus. Hij zal alle dingen nieuw maken!

In het boek vertellen ook zes andere moeders over hun ervaringen. Aan het einde van elk hoofdstuk vind je doordenkers, vragen en ideeën om over te schrijven in een notitieboek. Hiermee maak je de theorie uit het boek praktisch voor jezelf. Op www.elkedagnieuw.nl vind je gratis extra bonusmateriaal bij elk hoofdstuk.

Terug naar overzicht