Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Het geheim van een Titus 2-vrouw

Martha Peace

Dit boekje is voor oudere en jongere vrouwen die verlangen naar geestelijke fellowship en vruchtbaar discipelschap. In deze postmoderne tijd is er helaas veel eenzaamheid. Onderhuids blijken er veel vragen te leven bij jonge christenvrouwen: ‘Hoe kan ik als christen goed voor mijn man en kinderen zorgen?’ ‘Hoe kan ik thuis en mijn werk combineren en toch vruchtbaar discipel zijn?’ ‘Hoe kan ik God eren te midden van een drukke agenda?’ Wat zou je graag over deze vragen doorpraten met een Godvrezende christenvrouw… In Titus 2 vers 3-5 staan Gods instructies voor christenvrouwen. Martha Peace heeft een sterk verlangen gekregen om jongere christenvrouwen te onderwijzen en te bemoedigen. Ze laat zien dat God groei wil geven op het gebied van geloofsleer, karakter en dienstbetoon voor Hem. Aan de hand van de Bijbel laat Martha Peace zien hoe je met Gods hulp een Titus 2-vrouw kan worden. De volgende vragen komen o.a. aan de orde:
Hoe kan ik een jongere vrouw discipelen?
Hoe gedraagt een Titus 2-vrouw zich?
Wat onderwijst een Titus 2-vrouw?
Waarom zou een Titus 2-vrouw onderwijs geven?

Terug naar overzicht