Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Instrumenten in de handen van de Verlosser

Paul David Tripp

Veel hulpverlening verandert mensen aan de oppervlakte. Men gebruikt dan technieken om mensen anders te leren denken, anders te leren handelen en anders te leren communiceren. Dit boek gaat dieper. Het gaat over veranderen vanuit het hart. De Heere Jezus heeft daarvoor een geliefde werkplaats: Zijn kerk – de gemeenschap waar gelovigen samenkomen. Dit is de plek waar mensen elkaar aanspreken vanuit Gods Woord. Daar zorgen zij voor elkaar, in waarheid en liefde. Dit boek reikt handvatten aan om – terwijl je eigen hart verandert – betrokken te zijn bij de verandering van anderen. Bijlagen van een boek worden dikwijls over het hoofd gezien. Het zou echt jammer zijn als dat ook gebeurt met dit boek. De bijlagen bevatten namelijk pareltjes met veel praktische adviezen. Je kunt met de inhoud problemen analyseren en huiswerkopdrachten inzetten die echte hartsverandering bevorderen. Dat is ook de kracht van dit boek: Paul Tripp legt de Bijbelse leer en principes uit en weet daarbij het verband te leggen tussen hart en handen, theorie en praktijk, leer en leven, counselingsgesprek en dagelijkse realiteit.

‘Dit boek moet je lezen als mensen in je omgeving verandering nodig hebben en jij daarbij een instrument wil zijn in de handen van de Verlosser. Het zal ook je eigen hart veranderen!’ Drs. Jef De Vriese – Directeur Centrum voor Pastorale Counseling.

Terug naar overzicht