Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Moeskruid – gids voor stille tijd

Elise Pater

Elise Pater-Mauritz is bekend van haar blog Elke dag nieuw over bijbels opvoeden, huishouden en meer, en van haar gelijknamige boek voor moeders. Elise: ‘Persoonlijke stille tijd houden vind ik best een zoektocht. Hoe doe je dat eigenlijk echt: Bijbellezen en bidden in je binnenkamer? Ik voel hier zo vaak mijn onmacht en tekort. Ik vroeg me af wat de Bijbel hier zelf over zegt. Wat kunnen we uit Gods Woord leren over het lezen van de Bijbel en het persoonlijk gebed?’ Vanuit deze zoektocht is het boek Moeskruid ontstaan. Een waardevolle gids voor stille tijd, specifiek bedoeld voor vrouwen. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat over het wat en waarom van stille tijd. Deel 2 geeft praktische aanwijzingen over hoe je stille tijd kunt houden en deel 3 bevat vijftien Bijbelstudies over het boek Nehemia. In het boek neemt Elise je mee op ontdekkingsreis aan de hand van het woord MOESKRUID. M: is jouw hart als dat van Martha of van Maria? S: hoe kun je in het rumoer van de wereld Stilte vinden voor stille tijd? D: Documenteren en Delen: notities, gebeden en verhoringen opschrijven en teruglezen. Hiervoor is een bijpassend notitieboek te koop. Aan het boek Moeskruid hebben acht vrouwen meegewerkt door het delen van hun ervaring met stille tijd. Op moeskruid.nl zijn videoworkshops en bonusmaterialen te vinden.

Terug naar overzicht