DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Wat als mijn man niet zo godvrezend is?

Als vrouwen die de Heere dienen verlangen we vaak ook naar een man die ons voorgaat in het leven met de Heere en die zijn rol als man en geestelijke leider serieus neemt. Een goed, begrijpelijk en Bijbels verlangen. Het kan echter zo zijn dat je in je huwelijk tot geloof bent gekomen en je man nog niet gelooft. Of dat je man wel gelooft, maar er niet echt zijn best voor doet om zijn leven zo in te richten als God van een man verlangt. Of dat hij gewoon niet geleerd heeft hoe hij praktisch een leider in het gezin kan zijn.

Denk dan aan de tekst uit 1 Petrus 3:1-2 waar staat: “Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.”

Opvallend dat we dit zonder woorden mogen doen. Wij vrouwen zijn vaak juist geneigd om (scherpe) woorden te gebruiken om onze man te wijzen op zijn tekortkomingen of verantwoordelijkheid. Beter is het om te zwijgen en naar de Heere te gaan. Het zal rust geven om alles met de Heere te bespreken en het zal ons behoeden om dingen te zeggen waar we misschien spijt van krijgen. Wij vrouwen mogen ons oefenen in het hebben van “een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God” 1 Petrus 3:4. Ons oog op God gericht en een hart dat alles van Hem verwacht. Laten we bidden voor onze mannen. Het gebed zal zijn uitwerking niet missen!

Daarnaast is het niet alleen goed om te zwijgen, het is nog beter om je man te bemoedigen. Vertel hem waar je dankbaar voor bent. Zeg bijvoorbeeld: "Ik ben zo dankbaar dat je zo hard werkt om te voorzien in een inkomen voor ons gezin, ik zie dat je je verantwoordelijk voelt en daar ben ik dankbaar voor!" of "Ik vind het zo fijn dat je samen met onze kinderen de Bijbel leest, dankjewel!". In Spreuken wordt dikwijls gesproken over de kracht van positieve woorden, bijvoorbeeld dat liefelijke woorden zoet voor de ziel zijn (Spreuken 16:24). Gebruik dat en bemoedig je man. Het zal een positieve uitwerking hebben op zijn bijdrage in het gezin.

Verder is het goed om geduldig en genadig te zijn. Zoals eerder al genoemd werd heeft je man misschien nooit geleerd hoe hij een goede man voor jou kan zijn. Leg de lat niet te hoog voor hem. Wees geduldig. Hij is niet perfect en zal dat ook niet worden, maar dat ben jij ook niet. Vergeef elkaar en heb elkaar van harte lief. Dan zal de zegen van de Heere niet uit blijven.

 

Nieuws

Top