DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Hoe vind ik tijd voor stille tijd?

Zoals een plant water nodig heeft om te groeien en bloeien, zo hebben wij, vrouwen, tijd met God nodig om te kunnen bloeien en om uit te delen van onze 'voorraad'. Onze wortels moeten vaststaan in Hem. Een topzware boom zonder wortels stort neer. Maar als hij stevig geworteld is, kan hij elke storm aan. Zo is het ook met ons leven als vrouwen. Als wij elke dag druk zijn met van alles en nog wat, en geen geestelijk voedsel tot ons nemen, zullen we dat misschien een tijdje volhouden, maar op de langere termijn zal je uitdrogen en niet meer kunnen uitdelen van wat je zelf ontvangen hebt.

De Heere Jezus zocht vaak de afzondering om met Zijn Vader te praten. Ook geeft Hij ons in de geschiedenis van Martha en Maria een belangrijke les. Toen Hij bij hen op bezoek kwam, begon Maria druk het eten klaar te maken. Ze nam de plek in van een zorgvrouw, een plekje dat veel vrouwen zullen herkennen. Maria nam de plek in van een leerling, een kind. Ze zat aan Jezus' voeten en luisterde aandachtig naar wat Hij vertelde. God prijst deze houding van ontvangen: 'Martha, je maakt je zorgen om zoveel dingen, maar één ding is maar nodig. Maria koos voor het beste deel'.

Ezra had zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken en te doen (Ezra 7:10). De Joden van Berea 'ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren' (Hand. 17:11). David zegt in Psalm 131:2: 'Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.'

Wat kun je als vrouw/moeder soms verlangen naar die rust en stilte en wat is het soms moeilijk om die stilte te vinden. Vaak zijn onze dagen van het begin tot het eind gevuld met het zorgen voor ons gezin, het huishouden en allerlei dingen die gedaan moeten worden. Elke dag wordt een enorme hoeveelheid informatie over ons uitgestort: woorden, beelden, berichten. Als we ons hierdoor laten leiden, zullen we steeds drukker worden en zal ons hart niet tot rust komen. De profeet Jesaja zei: 'Waarom weegt u geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed' (Jes. 55:2).

Opvallend is dat God in de Bijbel nergens een regel geeft voor het houden van 'stille tijd' zoals wij dat kennen. God roept op tot bekering, tot het volgen van Hem. Maar nergens lezen we dat Hij van ons vraagt om iedere dag een half uur stille tijd te houden. Hoe waardevol die tijd is, het hoeft niet iets wettisch te worden. Als je met Hem leeft, zal het je verlangen zijn om bij Hem te zijn. Maar dat beperkt zich niet tot een kwartier of half uur aan het begin van de dag. Het leven met de Heere is een continu leven, van het klaarmaken van het ontbijt tot aan het verschonen van vieze luiers toe. God roept ons op om trouw te zijn en om alle dingen te doen 'als voor Hem' (Kolossenzen 3:23,24). Voor sommige vrouwen zal het iedere ochtend haalbaar zijn om vroeg uit bed te komen en stil te zijn voor God. Voor andere vrouwen zal het moment op een ander tijdstip van de dag liggen. Misschien kom je er niet elke dag aan toe. Hoe je situatie ook is, God ziet je hart aan. Praat de hele dag door met Hem, bid voor je man en kinderen terwijl je staat te strijken, de was ophangt of brood klaarmaakt. Bij ieder kledingstuk dat je strijkt of ophangt, bid je voor de persoon van wie dat is. Bid voor je kinderen als je 's avonds langs de bedjes gaat voordat je zelf gaat slapen. Hang Bijbelteksten op in je huis, in het toilet, zodat je op veel momenten van de dag gericht bent op Zijn Woorden. LEEF met Hem!

boomwortels 229x300

 

Nieuws

Top