DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Hoe ga ik om met de bewust zondige levenswandel van mijn man?

Als vrouwen krijgen wij in de Bijbel op diverse plekken de oproep om onze man te eren, te volgen, lief te hebben en te dienen. Maar wat als je man bewuste zonden aan de hand houdt, keuzes maakt die ingaan tegen Gods Woord of niet de kracht heeft om op te staan en radicaal te breken met verkeerde gewoonten? Graag geven we enkele handreikingen voor deze situaties.

  • Bidden. Gebed heeft veel kracht en vaak wordt veel meer bereikt met bidden dan met woorden. Jij kunt het hart van je man niet veranderen, maar de Heere wel. Roep Hem aan! Door voor je man te bidden, blijf je op een liefdevolle manier betrokken bij zijn leven en blijft je oog gericht op de kracht en hoop die in de Heere is (en niet slechts op de moeilijke situatie).

  • Voorleven. Blijf zelf dicht bij de Heere leven, put dagelijks kracht uit Zijn Woord, wees in alles een voorbeeld in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid (1 Tim 4:12) zodat je je man mag winnen voor het goede zonder woorden (1 Petr. 3:1,2).

  • Stel je grenzen vast. Weiger liefdevol maar beslist als je man van je verlangt om mee te gaan in zijn zonden. Met grenzen maak je duidelijk wie jij zelf bent, waar jij juist wel of niet verantwoordelijk voor bent en wat jij wel of niet wilt accepteren. Als je grenzen overschreden worden is het belangrijk hier consequenties aan te verbinden. Grenzen stellen is niet hetzelfde als manipuleren. Jij stelt een grens, waarbij je je partner confronteert met de gevolgen van zijn handelen en waardoor je de verantwoordelijkheid voor zijn handelen en het maken van een duidelijke keuze bij hem neerlegt.

  • Hulp zoeken. Als je man niet wil luisteren en je ervaart er alleen voor te staan is het erg belangrijk om iemand te zoeken waarbij je je verhaal kwijt kunt, bijvoorbeeld je voorganger of een oudste of pastoraal medewerker in de gemeente. Zoek iemand op die je wijze raad kan geven in je situatie. Als het specifiek om seksuele onreinheid gaat kun je via www.kostbaarvaatwerk.nl in contact komen met andere vrouwen die met elkaar hun moeiten delen rondom dit onderwerp.

 

Nieuws

Top