DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Wat zegt de Bijbel ons over gastvrijheid?

In het oude Testament komen we naast een aantal voorbeelden (Gen.18:1,2 en Gen.19:1,2 Abraham en Lot welke beiden vreemdelingen ontvingen), ook een duidelijke opdracht tegen in Leviticus 19:34 waarbij men de vreemdeling even lief moest hebben als zichzelf.

Ook in het Nieuwe Testament komen we verschillende opdrachten tot herbergzaamheid / gastvrijheid tegen:

     Rom.12:13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.

     Hebr. 13:2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.

     1 Petr.4:9 Wees gastvrij voor elkaar zonder morren.

Zoals deze, en andere teksten ons laten zien, benadrukt de Bijbel gastvrijheid om goed te doen aan allen. In de praktijk kan je denken aan het delen van maaltijden, je huis openstellen voor gasten, het gezamenlijk vieren van speciale momenten, etc. Als je beseft dat je alles wat je hebt, van God hebt ontvangen, is gastvrijheid een mooie manier om de zegeningen die God ons geeft met anderen te delen.

 

Nieuws

Top