DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Hoe vind je evenwicht in de verschillende rollen die je als vrouw vervult?

Als vrouw hebben we vaak een scala aan verantwoordelijkheden en rollen. Mogelijke rollen zijn echtgenote, moeder, huishoudster, werkneemster en het hebben van verantwoordelijkheden binnen de gemeente. Hoe kunnen we als vrouw het juiste evenwicht vinden in deze wirwar aan taken? Wat zegt de Bijbel hierover? Als we kijken naar Titus 2 worden daar twee grote verantwoordelijkheden opgesomd. ‘Opdat zij de jongere vrouwen leren […] hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben’ vers 4. Ook in Spreuken 31 springt de toewijding van de christelijke vrouw aan haar echtgenoot en gezin eruit. We geloven dat op basis van onder andere deze Schriftgedeelten kan worden vastgesteld dat voor een vrouw de belangrijkste verantwoordelijkheid thuis ligt. Wanneer we als vrouwen bereid zijn deze aandachtsgebieden de hoogste prioriteit te geven zal het ons behoeden voor stress, onrust en het storten in activiteiten die teveel aandacht van ons vragen. Het allerbelangrijkste is dat we elke dag gevuld worden met Gods genade, van waaruit we onze rollen mogen vervullen. Als we aangesloten blijven aan de Bron, kunnen we zo in alle rust onze taken vervullen. Het is een valkuil in onze tijd om erg druk te zijn, met misschien hele goede dingen. Laat je leiden door de Heere bij het aangaan van nieuwe taken. Bid voordat je ergens mee akkoord gaat. Is het Zijn wil dat je dit gaat doen? Of legt het teveel druk op de andere taken die prioriteit moeten hebben? Wanneer je te druk bent om stil te zijn voor Hem of de belangrijke dingen niet kunt doen zoals Hij wil, ben je misschien drukker dan Hij van je vraagt.

 

Nieuws

Top