DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Wat zegt de Bijbel over onderdanigheid?

‘Onderdanig’ is geen populair woord. Het roept bij velen een gevoel op van 'mijn eigen ideeën opgeven' of 'niet meer kunnen doen wat ik belangrijk vind'. God roept ons op om ‘elkander onderdanig te zijn te zijn in de vreze Gods’ (Efeze 5:21), namelijk vrouwen aan hun mannen, kinderen aan hun ouders, slaven aan hun heer. (Efeze 22:5-6:9)

Onderdanigheid aan je man begint met onderdanigheid aan God. Als we niet onder het gezag van God willen staan is het logisch dat we niet onderdanig willen zijn aan onze man. Als je de Bijbel goed gaat begrijpen zul je leren dat onderdanigheid geen passieve gehoorzaamheid inhoudt, maar een actief en vreugdevol gebeuren is. Uit 1 Korinthe 11:3 leren we dat, zoals Christus het hoofd is van iedere man, de man het hoofd is van de vrouw. In de praktijk betekent dit dat je je man altijd eer en respect geeft en zo nodig de eindbeslissing laat nemen. Als er beslissingen genomen moeten worden over een belangrijke zaak waar je als echtpaar verschillend over denkt, is het goed na een periode van gebed je te onderwerpen aan het gezag van je man. Terwijl je zelf intens bidt voor je man die deze grote verantwoordelijk van God heeft gekregen om de juiste beslissing te nemen.

God schiep man en vrouw niet gelijkaardig, wel gelijkwaardig. Onderdanigheid heeft in de Bijbel niet te maken met méér of minder. God had een positief en prachtig doel met deze instelling. Hij heeft het bedoeld zodat het tot zegen zal zijn in ons leven! Het is Gods manier om ons bescherming aan te bieden.

In 1 Petrus lezen we een goed advies, ook als je man geen christen zou zijn. ‘Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden..” Een man die niet gelooft observeert hoe je antwoord geeft en ziet hoe je rekening houdt met God en met hem. Een gelovige man zal door je houding aangemoedigd worden om zelf geestelijk te groeien.

 

Nieuws

Top