DESIGN STUDIO-3D

Video

Gloria Furman

Gloria Furman spreekt in dit filmpje tot moeders en helpt je herinneren aan de hoop en bemoediging die je als christenvrouw hebt in Christus.

 

Gloria Furman spreekt in dit filmpje tot moeders en helpt je herinneren aan de hoop en bemoediging die je als christenvrouw hebt in Christus.

 

Gloria Furman spreekt in dit filmpje tot moeders en helpt je herinneren aan de hoop en bemoediging die je als christenvrouw hebt in Christus.

 

Gloria Furman spreekt in dit filmpje tot moeders en helpt je herinneren aan de hoop en bemoediging die je als christenvrouw hebt in Christus.

 

Elzeline Hite

In deze video geeft Elzeline Hite haar persoonlijk getuigenis en onderwijst zij andere vrouwen over het doel van ons leven, onze rol ten opzichte van onze man, hoe wij met de Heere moeten en kunnen leven en wat onze rol (gave) kan zijn in de gemeente van Jezus Christus.

 

Charo Washer

In deze lezing staat Charo Washer stil bij de aspecten van het Bijbels vrouw zijn in relatie tot je man en je kinderen.

 

In deze lezing onderwijst Elzeline Hite vrouwen over onze positie in Christus, het doel in ons leven, de verleidingen waar we als vrouwen mee te strijden hebben en hoe zegenrijk het is om de weg van de Heere te bewandelen.

 

Etienne Maritz

Lezing gehouden door de Zuid-Afrikaanse dominee Maritz over de vrouw n.a.v. Spreuken 31 en Titus 2.

 

Rachel Barkey

Rachel Barkey kijkt op het moment dat ze dit getuigenis geeft, de dood in de ogen. Ze weet dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze heeft geleerd wat echt belangrijk is en wat haar hoop en vrede geeft, ook in deze fase van haar leven en werkt dit uit aan de hand van 4 punten: 1. ken jezelf; 2. Ken God; 3. Ken het Evangelie; 4. Ken je bestemming. Een prachtig getuigenis.

 

Henk Binnendijk

Henk Binnendijk spreekt over het thema 'Vrouw naar Gods hart' aan de hand van 4 vrouwen uit de Bijbel, namelijk: Rebekka (Genesis 25/27), Maria, moeder van de Heere Jezus (Lukas 1), Maria Magdalena (Lukas 7/8) en Maria, zus van Martha (Lukas 10). Een bemoedigende en praktische lezing.

 

Margy Tripp

 

Marieke den Butter

Vragenbeantwoording over geboorteplanning en kinderzegen, door Marieke den Butter, moeder van acht kinderen in de leeftijd van 3-21 jaar. Marieke gaf voor Hart voor het gezin een lezing over Vrouwen die hopen op God, zie deze video.

 

Margy Tripp

 

Margy Tripp

 

Margy Tripp

 

In dit filmpje vertellen een aantal moeders over hun ervaring met moedermorgens, hoe dit precies in zijn werk gaan en hoe zij door deze morgens bemoedigd worden in het moederschap.

 

John Piper

In dit korte filmpje moedigt John Piper moeders aan om hun gezin als hun bediening te zien.

 

Paul Washer

In deze video spreekt Paul Washer over het vrouw-zijn en haar waardigheid en bijbelse schoonheid.

 

Margy Tripp

 

Margy Tripp

 

Nieuws

Top