DESIGN STUDIO-3D

Henk Binnendijk

Henk Binnendijk spreekt over het thema 'Vrouw naar Gods hart' aan de hand van 4 vrouwen uit de Bijbel, namelijk: Rebekka (Genesis 25/27), Maria, moeder van de Heere Jezus (Lukas 1), Maria Magdalena (Lukas 7/8) en Maria, zus van Martha (Lukas 10). Een bemoedigende en praktische lezing.

 

Nieuws

Top