Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De vrouw in de gemeente

In deze video geeft Elzeline Hite haar persoonlijk getuigenis en onderwijst zij andere vrouwen over het doel van ons leven, onze rol ten opzichte van onze man, hoe wij met de Heere moeten en kunnen leven en wat onze rol (gave) kan zijn in de gemeente van Jezus Christus.

Terug naar overzicht