Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De vrouw in het Bijbelse huwelijk - 1

In deze lezing staat Charo Washer stil bij de aspecten van het Bijbels vrouw zijn in relatie tot je man en je kinderen.

Terug naar overzicht