Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De vrouw in het Bijbelse huwelijk - 2

In deze lezing onderwijst Elzeline Hite vrouwen over onze positie in Christus, het doel in ons leven, de verleidingen waar we als vrouwen mee te strijden hebben en hoe zegenrijk het is om de weg van de Heere te bewandelen.

Terug naar overzicht