Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De vrouw in het licht van de Bijbel

Lezing gehouden door de Zuid-Afrikaanse dominee Maritz over de vrouw n.a.v. Spreuken 31 en Titus 2.

Terug naar overzicht