Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Death is not dying!

Rachel Barkey kijkt op het moment dat ze dit getuigenis geeft, de dood in de ogen. Ze weet dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze heeft geleerd wat echt belangrijk is en wat haar hoop en vrede geeft, ook in deze fase van haar leven en werkt dit uit aan de hand van 4 punten: 1. ken jezelf; 2. Ken God; 3. Ken het Evangelie; 4. Ken je bestemming. Een prachtig getuigenis.

Terug naar overzicht